Met aandacht voor u

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak

Psychosomatische fysiotherapie is één van de specialisaties binnen de praktijk van Fysiotherapie Slotermeer. De therapie wordt gegeven door Paula van Manen, die sinds 1996 psychosomatisch fysiotherapeute is. Zij is aangesloten bij het KNGF en de NFP (Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek).

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die verband houden met psychische overbelasting (bijv. door hoge werkdruk, emotionele gebeurtenissen of conflicten). Meestal treden de lichamelijke klachten op de voorgrond, maar levert medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak op.

U kunt hierbij denken aan klachten zoals:
–  algehele vermoeidheid
–  spier- en gewrichtsklachten
–  hoofdpijn
–  buikklachten
–  benauwdheid, hyperventilatie, druk op de borst, hartkloppingen

Psychische klachten kunnen zich bijvoorbeeld uiten in:
–  prikkelbaarheid, gejaagdheid
–  slaapstoornissen
–  angst, onzekerheid
–  neerslachtigheid, somberheid
–  het gevoel niet meer te kunnen genieten en ontspannen

U kunt voor psychosomatische fysiotherapie worden verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts, specialist of psycholoog. Voor aanvang van de behandeling zal er eerst een gesprek en onderzoek plaatsvinden om uw klachten in kaart te brengen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld.

Het doel van de behandeling kan zijn:
–  inzicht krijgen in de oorzaak van uw klacht en in de factoren die mogelijk uw klachten instandhouden
–  aanleren van ontspanning en het bewust worden van uw adem
–  verfijnen van een gezond lichaamsgevoel en lichaambewustwording
–  bevorderen van het lijfelijk functioneren, waardoor uw zelfvertrouwen en zelfbeeld positief worden beïnvloed
–  opvoeren van uw belastbaarheid door gericht langzaam toenemende belasting
–  leren om op een andere manier met uw klachten om te gaan

De therapie kan bestaan uit:
–  bewegingstherapie: oefeningen, waarbij het ervaren van de beweging en het bewust worden van de relatie tussen het lichaam en de emotie voorop staan
–  ontspanningstherapie: het ervaren van het verschil tussen spanning en ontspanning en het aanleren van ontspanning
–  ademtherapie: ervaren en beïnvloeden van de koppeling tussen adem, emotie en gedrag
–  communicatieve massage, gericht op het bewust hanteren en ervaren van lichamelijk contact
–  gedragsmatige therapie, waarbij inzicht in de klachten en factoren die genezing in de weg staan en het aanleren van probleemoplossende vaardigheden centraal staan.

Vergoeding:  indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt de psychosomatische therapie volledig vergoed.