Met aandacht voor u

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak

De claudicatiotherapeut
Fysiotherapeut George van de Veldt is claudicatiotherapeut en aangesloten bij ClaudicatioNet.

ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt. Regionaal ontstaan subnetwerken die worden gefaciliteerd met relevante kennis en scholingen.

Lees verder in “Wat is Claudicatio Intermittens (etalagebenen)”.

ClaudicatioNetRondje - Klein