Met aandacht voor u

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak

Om zowel voor cliënten, bezoekers als medewerkers een prettige en veilige omgeving te creëren heeft de praktijk de volgende huisregels opgesteld:

 • een zitting duurt 25 minuten.
 • neem a.u.b. een badhanddoek mee voor op de behandeltafel.
 • mobiele telefoons dienen op stil te worden gezet bij binnenkomst van de praktijk.
 • voor de 1e afspraak kan gebruik worden gemaakt van 2 zittingen.
 • wij willen u erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor de door u afgesloten ziektekosten verzekering en daarmee voor de dekking van uw behandelingen. Behandelingen die niet (meer) door uw ziektekostenverzekering worden vergoed, komen voor uw eigen rekening. Voor de tarieven verwijzen wij u naar de Tarievenlijst op de website of die in de wachtruimte is opgehangen.
 • niet nagekomen afspraken of afspraken die niet op tijd (binnen 24 uur) worden afgezegd, komen voor rekening van de patiënt. Deze kosten worden niet door uw ziektekostenverzekering vergoed.
 • afspraken die 24 uur of langer van te voren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.
 • het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 • het is ten strengste verboden om binnen de praktijk beeld- of geluidsmateriaal te maken.
 • cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • de praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.
 • indien er niet voldoende zitplaatsen in de wachtkamer zijn, krijgen mindervalide cliënten bij voorrang een zitplaats.
 • als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u deze dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • in de gehele praktijk geldt een rookverbod
 • huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • de cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in zijn/haar Elektronisch Patiënten Dossier
 • uw huisarts wordt van uw zorgproces op de hoogte gehouden, tenzij u daar niet mee  instemt.
 • Fysiotherapie Slotermeer conformeert zich aan de gedragscode van het KNGF betreffende privacy en bejegening.
 • wij verzoeken u geen waardevolle spullen in de wachtruimte dan wel in jas of tas achter te laten. FysiotherapieSlotermeer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of vermissing van zich in en om de praktijk bevindende bezittingen van bezoekers.
 • Fysiotherapie Slotermeer heeft het vluchtplan in de wachtruimte en in de behandelkamers zichtbaar opgehangen. U wordt verzocht deze bij incidenten te raadplegen.
 • in geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk of per mail aan ons doorgeven. Ook als u een klacht heeft kunt u dit mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven.