Om zowel voor cliënten, bezoekers als medewerkers een prettige en veilige omgeving te creëren heeft de praktijk de volgende huisregels opgesteld:

 • een zitting duurt 25 minuten.
 • neem a.u.b. een badhanddoek mee voor op de behandeltafel.
 • mobiele telefoons dienen op stil te worden gezet bij binnenkomst van de praktijk.
 • voor de 1e afspraak kan gebruik worden gemaakt van 2 zittingen; u wordt daarvan op de hoogte gebracht.
 • wij willen u erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor de door u afgesloten ziektekosten verzekering en daarmee voor de dekking van uw behandelingen. Behandelingen die niet (meer) door uw ziektekostenverzekering worden vergoed, komen voor uw eigen rekening. Voor de tarieven verwijzen wij u naar de Tarievenlijst op de website of die in de wachtruimte is opgehangen.
 • niet nagekomen afspraken of afspraken die niet op tijd (binnen 24 uur) worden afgezegd, komen voor rekening van de patiënt. Deze kosten worden niet door uw ziektekostenverzekering vergoed.
 • afspraken die 24 uur of langer van te voren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.
 • het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 • het is ten strengste verboden om binnen de praktijk beeld- of geluidsmateriaal te maken.
 • cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • de praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.
 • indien er niet voldoende zitplaatsen in de wachtkamer zijn, krijgen mindervalide cliënten bij voorrang een zitplaats.
 • als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u deze dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • in de gehele praktijk geldt een rookverbod
 • huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • de cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in zijn/haar Elektronisch Patiënten Dossier
 • uw huisarts wordt van uw zorgproces op de hoogte gehouden, tenzij u daar niet mee  instemt.
 • Fysiotherapie Slotermeer conformeert zich aan de gedragscode van het KNGF betreffende privacy en bejegening.
 • wij verzoeken u geen waardevolle spullen in de wachtruimte dan wel in jas of tas achter te laten. FysiotherapieSlotermeer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of vermissing van zich in en om de praktijk bevindende bezittingen van bezoekers.
 • Fysiotherapie Slotermeer heeft het vluchtplan in de wachtruimte en in de behandelkamers zichtbaar opgehangen. U wordt verzocht deze bij incidenten te raadplegen.
 • in geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk of per mail aan ons doorgeven. Ook als u een klacht heeft kunt u dit mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven.