Met aandacht voor u

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt is er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.
* De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de behandelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
* Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt kan worden behandeld.
* Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse te worden behandeld, dient dit voor het eerste consult te worden aangegeven.
* De behandeling geschiedt in het algemeen in een afgescheiden ruimte, waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
* Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.
* De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
* Als er situaties ontstaan die niet zijn gewenst, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling worden beëindigd.
* Met de cliënt besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken.
* Indien u van mening bent, dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.